Maksut

Päivitetty

Pirjetan Partion jäsenmaksu

Pirjetan Partio perii kaikilta jäseniltä 15 euron jäsenmaksun. Siihen sisältyvät huivi ja sudenpentu/partiopaidan merkit, osallistumismaksut piirin kisoihin ja sudenpentutapahtumiin sekä useimmiten bussikuljetukset suurtapahtumiin. Jäsenmaksu laskutetaan Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin jäsenmaksun yhteydessä.

Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin jäsenmaksu

Kaikilla jäsenillä tulee olla maksettuna Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin yhteinen jäsenmaksu, johon sisältyvät partiovakuutus (partiotapahtumissa ja -kokouksissa voimassa oleva toissijainen tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus), osallistumisoikeus piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin sekä 1-jäsenillä jäsenlehdet. Lisätietoa jäseneduista löytyy täältä. Osallistumismaksuista tiedotetaan kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.

Kaikki 17 vuotta täyttäneet partiolaiset ja yksi partiolainen perheestä, josta on vain alle 17-vuotiaita jäseniä, ovat 1-jäseniä, joiden jäsenmaksu on noin 60 euroa. Perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset ovat 2-jäseniä, joiden jäsenmaksu on noin 50 euroa. Pirjetan Partion oma jäsenmaksu laskutetaan samalla, mutta sitä ei ole laskussa eritelty millään tavalla, vaan 1-jäsenten laskun loppusummana on noin 75 euroa ja 2-jäsenillä noin 65 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään uusille jäsenille parin viikon sisällä liittymisestä ja vanhoille jäsenille joka vuosi marraskuussa. Alle 15-vuotiaille jäsenmaksulasku lähetetään paperisena, jollei jäsenrekisteri Kuksaan ole merkitty maksajaksi huoltajaa. 15 vuotta täyttäneille ja huoltajille jäsenmaksut lähetetään sähköpostiin, jollei Kuksassa ole toisin valittu.

Jäsenmaksulaskut ja suurtapahtumien laskut on mahdollista tilata e-laskuina verkkopankkiin. Hakekaa laskuttajaa nimellä Suomen Partiolaiset. Tämän jälkeen kysytään jäsennumeroa, johon täysi-ikäiset partiolaiset syöttävät oman jäsennumeronsa. Alaikäisten partiolaisten huoltajat syöttävät oman asiakasnumeronsa, EIVÄT lapsen jäsennumeroa. E-laskutilaus ei vaikuta millään tavalla omalle lippukunnalle suoritettaviin maksuihin.

Jäsenmaksuvapautus

Keskusjärjestön ja piirin jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta Suomen Partiolaisilta. Lisätietoa ja ohjeet jäsenmaksuvapauksen hakemisesta. Vapautus on voimassa vuoden kerrallaan. Suomen Partiolaisten myöntämä jäsenmaksuvapautus vapauttaa samalla myös lippukunnan jäsenmaksusta. Jokaisella jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna tai vapautus haettuna.

Tapahtumien osallistumismaksut

Lippukunnan omista retkistä, leireistä ja muista tapahtumista kerätään erillistä osallistumismaksua, jolla katetaan lähinnä ruoka- ja ohjelmakuluja. Maksun suuruus ilmoitetaan tapahtumakohtaisesti, ja siitä lähetetään jäsenrekisteri Kuksan kautta sähköpostilasku ennen tapahtumaa tai sen jälkeen. Kuksan kautta lähetetyt laskut löytyvät myös Kuksasta Laskut-välilehdeltä osallistujan tai huoltajan tiedoista, sen mukaan kumpi on merkitty osallistumisen maksajaksi. Lasku näkyy avoimena tai erääntyneenä siihen asti, kunnes suoritukset on tuotu Kuksaan. Tämä tapahtuu noin kerran kuussa, yleensä juuri kuun vaihteen jälkeen.

Jos ilmoittautuminen tapahtumaan perutaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, maksu palautetaan vain sairastapauksissa tai lippukunnan hallituksen päätöksellä muusta painavasta syystä.

Lippukunnan järjestämään maksulliseen tapahtumaan osallistuvalla ei saa olla aiemmista tapahtumista erääntyneitä osallistumismaksulaskuja.

Vapautuksen hakeminen lippukunnan omista maksuista

Maksuista on mahdollista hakea vapautusta toimittamalla vapaamuotoinen kirjallinen hakemus lippukunnanjohtajalle. Vapautusta myönnetään enintään 50 euroa vuodessa per henkilö, minkä jälkeen tukea voi hakea esimerkiksi diakoniatyöltä. Hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot:
1. Mistä maksusta haetaan vapautusta
2. Haetaanko vapautusta koko summasta vai osasta summaa
3. Kenelle vapautusta haetaan (=lapsen nimi)
4. Lyhyet perustelut
5. Hakijan yhteystiedot (=huoltajan tiedot)
Hakemukset lähetetään sähköpostitse lippukunnanjohtajalle osoitteeseen sami.lettosilta ät partio.fi.

Lippukunnanjohtaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja ilmoittaa päätöksen hakijalle.

Lisätietoja saa lippukunnanjohtajalta. Yhteystiedot

Partiovakuutus

Partiovakuutus on partiotapahtumissa ja -kokouksissa voimassa oleva toissijainen tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus. Lisätietoa vakuutuksesta löytyy täältä ja täältä.

Vakuutus on voimassa

  • Partioon tutustujalla kolmessa ensimmäisessä ryhmän kokouksessa (Partioon tutustumisen periaatteet)
  • Uudella jäsenellä liittymisestä jäsenmaksulaskun eräpäivään
  • Jäsenmaksunsa maksaneella 1-jäsenellä tai 2-jäsenellä
  • Jäsenmaksuvapautuksen saaneella jäsenellä